vzw Geert van Bruaene

 vzw Geert van Bruaene

Het Goudblommeke in Papier werd in november 1944 gesticht door de kunsthandelaar, Geert van Bruaene. Mede door zijn activiteiten werd het Brusselse café een ontmoetingsplaats voor heel wat bekende kunstenaars van de surrealistische beweging, de Cobra en later het tijdschrift Tijd en Mens. Hiervan getuigen de vele tekeningen, foto's en andere voorwerpen aan de muren.

Vermeldenswaardig zijn ook de talrijke poëzieavonden georganiseerd door Emile Kesteman na het overlijden van Geert van Bruaene in 1964, welke perfect aansloten bij de 'geest' van het café.

Op 3 juli 1997 werden de drie gelagzalen en de gevel geklasseerd door de Koninklijke Commissie voor de bescherming van Monumenten en Landschappen van het Brusselse Gewest.

In 2006 nam een vriendengroep het intussen failliet gegane café over. Er werd een coöperatieve opgericht die, na een moeizaam jaar van diepgaande restauratie en renovatie, op 13 september 2007 het café feestelijk weer heropende.

De organisatie van culturele activiteiten gebeurt door de vzw 'Geert van Bruaene' en 'le Petit Gérard. Het spreekt voor zich dat het bewaren van dit waardevol stuk Brussels patrimonium, inclusief de authentieke sfeer van het café, daarbij prioritair is. Rekening houdend met de beperkingen van de kleine ruimte wordt een programmering uitgewerkt in samenwerking met enkele culturele partners.

 

Cultureel project

In de lijn van de historiek van het café gaat de voorkeur uit naar het organiseren van literaire activiteiten. Er wordt maandelijks  een forum geboden aan diverse genres binnen de letteren. Dichters, schrijvers, theatermakers en andere artiesten (zoals kleine muziekgroepen) blazen het literaire café nieuw leven in.

In het 'koerke' en op het eerste verdiep krijgen kunstenaars de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen. Kwaliteit is het eerste selectiecriterium, maar ook de relatie van de artiest met het café en haar geschiedenis kan bepalend zijn.

Ten slotte is er de uitdaging om een bijdrage te leveren aan het ontsluiten van de geschiedenis van het café en haar bezoekers. Een wetenschappelijk project rond dit erfgoed wordt dan ook in het vooruitzicht gesteld. Dit kan resulteren in een of meerdere publicaties gewijd aan de cultuurhistorische waarde van het café.

Wie zijn we?

Het Goudblommeke in Papier is een café met een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

kaart_goudblommeke.gif